Öğrencilerin eğitimin farklı konularına ışık tuttukları posterleri ve materyalleri çalıştay mekanında sergilenecektir.